Rosqueadeira

           

                 Rosqueadeira de ½ a 2” e de 2”a 4”

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________